Kласика и Cъвременност

Отиване към съдържанието

Главно меню

регламент

ДЕВЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН  КОНКУРС

КЛАСИКА  и  СЪВРЕМЕННОСТ


Стара Загора

1
9 - 22 октомври 2016


РЕГЛАМЕНТ


     Конкурсът се провежда всяка четна година през месец октомври в Стара Загора. Носителите на първи награди от минали издания на конкурса нямат право да участват в същата възрастова група.
     Конкурсът е открит за публика.

     Участниците се състезават в следните възрастови групи
и категории:

категория ПИАНО


І група – до 11 години,
родени след 01.01.2005
ІІ група– до 15 години,
родени след 01.01.2001
ІІІ група – до 19 години,
родени след 01.01.1997
IV група – до 32 години,
родени след 01.01.1984

По желание на кандидата е възможно участие в по-горна възрастова група.


категория КЛАВИРНО ДУО за четири ръце

І група – до 1
9 години, родени след 01.01.1997
ІІ група– до
32 години, родени след 01.01.1984


КОНКУРСНА ПРОГРАМА

категория ПИАНО


I група – в един тур - до 10 мин.

1. Творба или част от циклично произведение на Клементи, Хумел, Кулау, Хайдн, Моцарт или Бетовен.
2. Пиеса от български композитор
3.
Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІI група - в един тур - до 15 мин.

1. Първа част от соната на Хайдн или Моцарт
2. Творба или част от циклично произведение на Бах, Бетовен или Шуберт.
3. Пиеса от български композитор
4.
Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІIІ група - в два тура

І тур - до 1
5 мин.
1. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор.
2.
Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век
     
ІІ тур - до 25 мин.
1. Соната от Хайдн, Моцарт или Бетовен
2. Творба от български композитор
     
ІV група - в два тура

І тур - до
25 мин.
1. Рондо, Фантазия или
цял сонатен цикъл на Хайдн или Моцарт
2.
Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІІ тур - до 3
5 мин.
1. Соната от Бетовен или Шуберт
2. Творба от български композитор


категория КЛАВИРНО ДУО за четири ръце

I група – в един тур - до 15 мин.

1. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор.
2. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІI група - в един тур - до 25 мин.

1. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор.
2. Пиеса от български композитор
3. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ векНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


- Заявка за участие по образец
- Копие от акта за раждане
- Кратка творческа биография
- Една снимка формат 4/6
- Копие на квитанция от пощенски запис за платена такса за участие в размер на:


за индивидуални изпълнители:

за I и II група - 60 /шестдесет/ лева
за III и IV група - 80 /осемдесет/ лева

за клавирни дуа
- 100 /сто/ лева

Срок за подаване на документи - 2
9 септември 2016 година, на адрес:

НУМСИ "Христина Морфова"
Мариана Петрова Маринчева
- Николова /за конкурса/
ул. Армейска 7
6010 Стара Загора


Регистрацията за участие може да се извърши и през Интернет. В този случай документите се прилагат като прикачени файлове (PDF или JPEG) към писмото със заявката за участие в електронен вид, изпратени на e-mail:  m_konkurs.sz@abv.bg
. Заявката за участие може да бъде изтеглена от този линк
Закъсняла регистрация или липсваща квитанция от пощенския запис за платена такса прави участието невалидно.
При неявяване на кандидата документи и такси не се връщат.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ


- Редът за участие се определя чрез жребий, изтеглен служебно на
30.09.2016 година. Всеки кандидат се уведомява писмено за допускането му в конкурса, датите за акустични репетиции и участие в срок до 05.10.2016 г.
- Всички участници имат право на една акустична репетиция по предварително установен график:

за I и II група - 10 минути, за III и IV група - 15 минути
, за клавирни дуа - 15

     - За други репетиции се предоставят стаи в НУМСИ "Хр. Морфова"
     - Не се допускат промени в предварително заявената конкурсна програма.
     - Всички разходи за пътни, нощувки и престой са за сметка на участниците.
     - Всички права на записите от изпълненията на заключителния концерт са собственост единствено на конкурса "Класика и съвременност"

За допълнителна информация: GSM (
++359) 0897 980 156


НАГРАДИ


Наградените получават диплом и следните награди:

категория ПИАНО

I група –
предметни награди

ІI група
:

І награда -  300 лв.
ІІ награда - 2
50 лв.
ІІІ награда - 1
50 лв.

ІIІ група
:

І награда -  400 лв.
ІІ награда - 300 лв.
ІІІ награда - 200 лв.

ІV група
:

І награда -  600 лв.
ІІ награда - 500 лв.
ІІІ награда - 400 лв.

наградените в IV група получават и лауретско звание


категория КЛАВИРНО ДУО за четири ръце

І група:

І награда -  300 лв.
ІІ награда - 2
00 лв.
ІІІ награда - 1
50 лв.

ІІ група
:

І награда -  400 лв.
ІІ награда - 300 лв.
ІІІ награда - 200 лв.


Всички участници в конкурса получават грамоти

По решение на журито могат да се присъдят и допълнителни парични и предметни награди, осигурени от частни лица и организации: награда за най-добро изпълнение на класическа творба; на творба от български композитор; за ярко дарование; за най-млад участник; за най-добро изпълнение на съвременна творба.
В заключителния концерт участват носители на награди по
решение на журито.
Конкурсът е включен  в Националната програма за закрила на деца с изявени дарби.


ЖУРИ


Журито на конкурса "Класика и съвременност" е съставено от изтъкнати български и чужди музиканти - изпълнители и педагози. То има право да не присъди всички награди, както и да ги разделя.
Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обсъждане.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню